Digital Medlemsservice

Denne hjemmeside er oprettet for at give potentielle kunder mulighed for at afprøve Digital Medlemsservice (DMS).

Digital Medlemsservice består af en medlemsdel, som er tilgængelig fra hele internettet, samt en administrator- eller sagsbehandlerdel, som normalt kun er tilgængelig fra a-kassens intranet. Til demonstrationsformål er begge dele her gjort tilgængelige fra internettet.

Konfigurationseksemplerne viser forskellige bud på hvordan DMS kan styles og konfigureres, således at den enkelte kunde kan tilpasse systemet efter netop sine behov.

Kontakt os hvis du ønsker at modtage yderligere information eller en adgangskode til systemet.

God fornøjelse!

Netcompany Unions
Grønningen 17
1270 København K
+45 7013 1440
dms@netcompany.com
cvr 14 81 48 33